Międzynarodowy konkurs historyczny
 
 
     
  Dokumenty do pobrania
 
    Karta zgłoszenia: należy dołączyć do pracy indywidualnej (praca plastyczna, praca pisemna lub film)
    Lista Uczestników: należy dołączyć do pracy grupowej - relacja z lekcji
 
  Zapoznaj się z Regulaminem konkursu lub pobierz i wydrukuj:
 
  Jeśli Twoja praca konkursowa jest zapisana na komputerze, możesz ją wysłać korzystając z poniższego formularza:
 
  Karta Zgłoszenia pracy indywidualnej:
 
Tytuł pracy: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. Kategoria: Wybierz element.
  Dane uczestnika konkursu (autora pracy konkursowej):    
Imię i Nazwisko: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. Data urodzenia: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
Szkoła (nazwa, adres): Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
  Dane osoby zgłaszającej (rodzica lub opiekuna prawnego):    
Imię i Nazwisko: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
Adres zamieszkania: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. email: Musisz wpisaćNieprawidłowy format.Minimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
       
  Musisz zaznaczyć  
Niniejszym oświadczam, że zgłoszona praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez w/wym. uczestnika konkursu, nie narusza praw autorskich innych osób, dóbr osobistych osób trzecich i nie jest obciążona innymi roszczeniami.
 
 
  Musisz zaznaczyć  
Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu "THE MEMORY OF HOLOCAUST VICTIMS". Akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 
     
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) odbiorcą i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja IFCAS z siedzibą w Gdyni reprezentowana przez Przemysława Pociejewskiego – Prezesa Zarządu.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do Międzynarodowego Konkursu Historycznego "THE MEMORY OF HOLOCAUST VICTIMS".
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu w celu zrealizowania jego założeń.
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartych w Regulaminie konkursu postanowień.

 
 
Praca konkursowa:    
 
UWAGA! Wysłanie pracy konkursowej za pomocą tego formularza nie zwalnia z przesłania do Organizatora podpisanej Karty Zgłoszeniowej.
 
  Lista Uczestników pracy grupowej:
 
Nazwa szkoły: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. email: Musisz wpisaćNieprawidłowy format.Minimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
Adres: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
  Dane nauczyciela prowadzącego:    
Imię i Nazwisko: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. email: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
  Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie prezentacji:    
Imię i Nazwisko: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. email: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
  Dane o zajęciach edukacyjnych:    
Temat zajęć: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
Data zajęć: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. od godziny: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. do godziny: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków. ilość uczestników: Musisz wpisaćMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.
 
  Musisz zaznaczyć  
Niniejszym oświadczam, że zgłoszona praca konkursowa została wykonana przez uczestników konkursu. Nie narusza praw autorskich innych osób, dóbr osobistych osób trzecich i nie jest obciążona innymi roszczeniami.
 
 
  Musisz zaznaczyć  
Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu "THE MEMORY OF HOLOCAUST VICTIMS". Akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) odbiorcą i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja IFCAS z siedzibą w Gdyni reprezentowana przez Przemysława Pociejewskiego – Prezesa Zarządu.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do Międzynarodowego Konkursu Historycznego "THE MEMORY OF HOLOCAUST VICTIMS".
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu w celu zrealizowania jego założeń.
4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartych w Regulaminie konkursu postanowień.

 
 
Praca konkursowa:    
 
UWAGA! Wysłanie pracy konkursowej za pomocą tego formularza nie zwalnia z przesłania do Organizatora podpisanej Listy Uczestników.