Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży

 

 
 
     

Ogłoszenie wyników konkusru

 

Działając na podstawie §8 ust.2, Komisja Konkursowa w składzie:

Christiane Williams - przewodnicząca komisji

Lars Svenson - członek komisji

Аркадий Назаренко - członek komisji

(...) zgodnie z §8 ust.5 w porozumieniu z Organizatorem konkursu, postanowia co następuje:
1) nie przyznawać pierwszego miejsca w konkursie
2) wskazać laureatów drugiego i trzeciego miejsca
3) wyróżnić dwie prace konkursowe.
 
Komisja konkursowa pragnie podkreślić wysokie walory poznawcze i edukacyjne nadesłanych prac konkursowych. (...) Jednakże Komisja nie jest w stanie wskazać pracy, która pod względem artystycznym kwalifikuje się do zajęcia zaszczytnego pierwszego miejsca. (...) Mając nadzieję na dalszy rozwój autorów prac konkursowych, Komisja wyraża głębokie przekonanie iż w przyszłości osiągną oni na tyle wysoki poziom kunsztu artystycznego że zagwarantuje on osiągnięcie wysokiej pozycji artystycznej i wielu sukcesów.
 
  Drugie miejsce: Karolina Sokołowska   Trzecie miejsce: Emilia Sumińska  
     
         
  Wyróżnienie: Klaudia Idzikowska   Wyróżnienie: Jakub Górecki