Zarząd fundacji  
     
  Zarząd jest organem zarządzającym fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.  
  W skład Zarządu wchodzą :  
 
Prezes zarządu Przemysław Pociejewski
Wiceprezes zarządu Mariusz Pająk
 
     
  Rada fundacji  
     
  Rada fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym fundacji, niezależnym od organu zarządzającego fundacji.  
  W skład Rady fundacji wchodzą:  
 
Przewodniczący rady Mirosław Młynarski
Wiceprzewodniczący rady Mirosław Semmerling
 
     
 
  O fundacji:
  Co robimy
  Cele i zadania fundacji
  Zarząd i Rada fundacji
  Dokumenty fundacji
  Bank