Dokumenty założycielskie:
 
  Akt notarialny o ustanowieniu fundacji
 
  Dokumenty rejestrowe
 
  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 
  Statut Fundacji
 
  Statut fundacji
 
 
Sprawozdania finansowe Sprawozdania merytoryczne
 
 
za rok 2015 za rok 2015
za rok 2016 za rok 2016
   
 
  O fundacji:
  Co robimy
  Cele i zadania fundacji
  Zarząd i Rada fundacji
  Dokumenty fundacji
  Bank